بهزاد خاجی متوف

هنر خوشنویسی معاصر ازبکستان

چکیده:

این مقاله به توسعه علم، آموزش، فرهنگ در شهرهای باستانی آسیای مرکزی، مانند: سمرقند، بخارا، خوارزم ، خوجند، تاشکند، تاریخ خوشنویسی، عالمانی که در این زمینه کار کردند و در توسعه هنر خوشنویسی سهیم بودند، اختصاص دارد. علاوه بر این، نظراتی در مورد توسعه خوشنویسی در ازبکستان در سال های اخیر، دستاوردها و مشکلات آن بیان شده است. نمونه ها – تصاویری از بناها وآثار معماری با اهمیت تاریخی، دکوراسیون ساختمان ها و ترکیب های مدرن که به عنوان نمونه هایی از خوشنویسی مورد استفاده قرار می گیرند.

کلید واژگان: آسیای مرکزی، ازبکستان، سمرقند، بخارا، خوارزم ، خوجند، تاشکند، خوشنویسی، ترکیب، هنر، آثار معماری

رزومه:

 • تاریخ تولد                       ۲۲ دسامبر ۱۹۷۹  
 • ملیت                              ازبک
 • پست الکترونیک             bekhzod96@gmail.com

تحصیلات

 •   2004-2006: کارشناسی ارشد «مینیاتور و خوشنویسی» در مؤسسه ملی هنرهای زیبا و طراحی به نام کمال الدین بهزاد
 • ۲۰۰۴-۱۹۹۹: کارشناسی در حوزه  “مینیاتور و خوشنویسی”، در موسسه ملی هنرهای زیبا و طراحی به نام کمال الدین بهزاد

تجارب حرفه ای

 • درحال حاضرتدریس در گروه “مینیاتور و گرافیک کتاب” در موسسه ملی هنرهای زیبا و طراحی به نام کمال الدین بهزاد
 • ۲۰۰۶–۲۰۲۰ :معلم، مدرس ارشد، رئیس بخش، معاون برای کار دانشگاهی در موسسه ملی هنرهای زیبا و طراحی

نمایشگاهها

 • ۱۹۹۹:  نمایشگاه انفرادی در روسیه، سفارت ازبکستان، مسکو
 • ۲۰۰۵: نمایشگاه انفرادی در دانشگاه هلوان، مصر
 •  ۲۰۱۹: برگزاری نمایشگاه هنرهای زیبای آیچی در دانشگاه ژاپن
 • ۲۰۱۹: برگزاری نمایشگاهی در موزه مینیاتور شرقی به نام کمال الدین بهزاد در ازبکستان

جایزه

 • ۲۰۱۶: اولین رئیس جمهور ازبکستان ای. کریموف، پلاک سینه “۲۵امین سال استقلال ازبکستان”
دکمه بازگشت به بالا