بتول رحیمی

متولد۱۳۷۴در مشهد

تدریس و فعالیت هنری در زمینه نقاشی، شرکت در چهارجشنواره هنری، برگزاری نمایشگاه نقاشی بصورت گروهی وشرکت در ورکشاپ های هنری

دکمه بازگشت به بالا