عتیقه سحیمی

زاده سال ۱۹۹۱، عتیقه سحیمی هنرمند و مدرس خوشنویسی اهل سنگاپور است. او در چندین سبک خوشنویسی اسلامی از جمله دیوانی و دیوانی جلی تبحر دارد.

دکمه بازگشت به بالا