علی میرآبادی

علی میرآبادی، ۱۳۴۹ تهران

 • دانش آموخته رشته طراحی صنعتی دانشگاه هنرو معماری – تهران
 • شروع به آموزش و یادگیری هنرهای سنتی و نقاشی ایرانی ازسال ۱۳۶۸
 • بهره مندی از محضر اساتید نگارگری – هنرهای سنتی – مرمت نسخ خطی
  • مرحوم استاد ناصر صالحی
  • مرحوم استاد بیوک احمری

تاسیس گروه مرمت وبازسازی نسخ خطی ** گنجینه ** از سال ۱۳۷۴ تا کنون

کارهای هنری:

 • تذهیب ده ها تابلوی خوشنویسی برای اساتید ایرانی: استاد عباس اخوین ، استاد امیرخانی ، استاد احصائی و …
 • مرمت وبازسازی بیش از هزاران قطعه خط قدیمی ،کتابهای خطی قدیمی ،اآثار لاکی ایرانی ،تابلوهای مینیاتور و رنگ و روغن ایرانی و آثار مرتبط به هنرهای سنتی ایرانی و …
 • تذهیب صدها قطعات خوشنویسی برای اساتید غیر ایرانی ، شامل خوشنویسان کشور ترکیه و کشورهای عربی از جمله : استاد داود بکتاش ، احمد بورسالی ،نورالله اوزدم ، احمد کوچاک و … استاد عباس بغدادی، زیادالمهندس، عونی، ایوب کوشجو ،سیروان برزنجی ،هادی کرکوکی و ….

کارهای چاپی و انتشارات:

 • تذهیب کتاب دیوان خواجوی کرمانی ، انجمن خوشنویسان ایران ۱۳۷۰
 • تذهیب کتاب دیوان باباطاهر ۱۳۷۱
 • تذهیب پوستر سوره حمد به خط استاد احصائی ۱۳۷۹
 • تذهیب مرقع زلف دلبر به خط استاد اخوین ۱۳۸۲
 • کتاب صوفی تراپی تذهیب و چاپ آثار استانبول – ترکیه ۱۳۹۴

نمایشگاه ها:

 • چهارمین بینال نگارگری ایران پاییز ۱۳۷۸
 • نمایشگاه هنرهای سنتی گالری خورشید تهران در سال ۱۳۸۲
 • نمایشگاه گروهی به مناسبت هفته میراث فرهنگی – گالری سیحون تهران ۱۳۸۲
 • نمایشگاه گروهی هنرهای سنتی – گالری شقاقی تهران ۱۳۸۵
 • اولین دوسالانه تذهیبهای قرآنی – مشهد ۱۳۸۹
 • نمایشگاه انفرادی هنرهای سنتی – گالری کامباراجی استانبول jun1393
 • نمایشگاه و ورکشاپ هنرهای اسلامی – آنکارا ۱۳۹۴ may
 • نمایشگاه انفرادی هنرهای اسلامی – قم ایران ۹۴۱۱

کارهای اجرائی:

 • کارشناس نسخ خطی ، قطعات خوشنویسی قدیمی ، آثار لاکی ایرانی ، تابلوهای نقاشی مینیاتور و رنگ و روغن ایرانی قدیمی و کلیه اثار مرتبط به هنرهای سنتی ایرانی و اسلامی به مدت ۱۴ سال جهت مجموعه داران داخلی و خارجی و…
 • کارشناس حراجی موسسه “آنتیکای استانبول “ چند دوره در بخش نسخ خطی و خطوط قدما –
 • کارشناس بخش هنرهای سنتی” حراج ملی” تهران یک دوره – شرکت مینیاتور
 • کارشناس بخش هنرهای سنتی “حراج باران” یک دوره – ایران
دکمه بازگشت به بالا