علی خان یزدانی

متولد ۱۳۵۷ میدان وردک

            نام آثار

  1. نیزه زن روغنی روی کنوس
  2. بزکشی روغنی روی کنوس
  3. شکاری روغنی روی کنوس
  4. صلح روغنی روی کنوس
  5. تکنالوژی پنسلی روی کاغذ
  6. رقص سما روغین روی کنوس
دکمه بازگشت به بالا