علاالدین قرمش

  • هنرمند خوشنویس اردنی علاالدین قرمش در چند سبک مختلف خوشنویسی عربی از جمله ثلث، دیوانی و نسخ فعالیت می کند. آثار او بین سالهای ۹۶ و ۹۹ در نمایشگاه بین المللی بغداد و در سال ۲۰۱۰ در نمایشگاه بین المللی اردن به نمایش در آمده اند. او در سال ۲۰۱۷ در مولتقا رمضان برای تحریر قرآن در دوبی شرکت کرد.
دکمه بازگشت به بالا