عبدالحلیم جلیلی

هنرمند خوشنویس افغان عبدالحلیم جلیلی زاده سال ۱۹۷۴ و دانش آموخته مدرسه نظامی کابل است. او دو سال در مرکز فرهنگی بهمن در تهران، خوشنویسی را نزد علی جزایری، که خود از شاگردان استاد غلامحسین امیرخانی بوده است، فرا گرفت. آقای جلیلی اکنون مدرس خوشنویسی در انجمن خوشنویسان افغانستان است.

دکمه بازگشت به بالا