فردین ولی زاده

فردین ولی زاده، زاده ۱۳۵۵، خوشنویس ایرانی است که در سبکهای نستعلیق و شکسته تخصص دارد. او حائز مردک درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیست. آقای ولی زاده دیوان حافظ و رباعیات خیام را به هر دو خط نستعلیق و شکسته کتابت کرده و آثارش در ایران، ترکیه و نروژ نمایش داده شده و مورد تحسین واقع شده اند.

دکمه بازگشت به بالا