پریسا السادات عابدی

  • متولد ۱۳۶۹
  • شرکت در چند نمایشگاه داخلی
  • دارای چند گواهی مربیگری از سازمان ارشاد و فنی حرفه ای و انجمن هنرمندان نقاش اصفهان
  • اجرای چند ورکشاپ برای کودکان
  • فعالیت و شرکت در چند پروژه گروهی نقاشی دیواری و دکور
  • سابقه تدریس به کودکان در زمینه سفال و نقاشی در مراکز شهرداری
  • سابقه تدریس و آموزش به توانخواهان جسمی و ذهنی

با توجه به موضوع فراخوان از مهم ترین دغدغه ای که همیشه داشتم، استفاده کردم (من).جنگی که همیشه در درون آدم ها با بیرون خودشان دارند.قلب:نماد روح،قفس نماد:جنگ و تابو،فیگور سبز:نماد صلح و من

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا