الهه خاتمی

خوشنویس ایران الهه خاتمی، زاده ۱۳۳۸ف هنر خود را نزد استادان امیرخانی، امیراحمد . فلسفی فرا گرفت.در سال ۱۳۸۶ او اولین زنی بود که در سبک نستعلیق به درجه استادی رسید و در بسیاری جشنواره های خوشنویسی به عنوان برنده جایزه و داور حضور داشته است. از جمله جوایز او میتوان به جشنواره ی جهانی خوشنویسی اسلامی و دوسالانه ی بین المللی الجزایر اشاره کرد. او در سراسر جهان کارگاه و نمایشگاه های خوشنویسی برگزار کرده، از جمله در لندن، داکار، بیروت، استانبول و واشنگتن.

دکمه بازگشت به بالا