ویدا کشاورز

متولد مهرماه ۷۷

کارشناسی نرم افزار

شرکت در جشنواره انیمیشن و طراحی پوستر
شرکت در جشنواره صلح سال ۹۹

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا