نگار شاه علی

متولد ۱۳۷۳

شهر شوشتر ساکن اهواز

دارای چندین اثر منتخب در جشنواره های ملی و بینالمللی،فعالیت هنری در زمینه طراحی و دوخت عروسک های پارچه ای،
.شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی

توضیحات اثر: دختری افغان با بال هایی که نماد کبوتر صلح هستند ،تا این عروسک را به عنوان نمادی از تمامی انسانهای بی گناهی که صلح جهانی میتواند جانشان را نجات دهد، معرفی کند.

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا