نسیم فدعمی

متولد اسفند ۱۳۶۲ در بندر ماهشهر


آزمونگر یک دوره فنی و حرفه ای در رشته ی سراجی سنتی.شرکت در نمایشگاهای داخلی و خارجی .دارنده ی مدرک
.سراجی سنتی از سازمان میراث فرهنگی و همچنین مدارک بین اللملی استرالیا و داخلی

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا