نسیم سوفسطایی

نسیم سوفسطایی ( نگارگر مذهب میناکار گل ومرغ)

 • کارشناسی فیزیک  
 • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی نقش جهان
 • مربی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و آموزشگاههای آزاد
 • مقام اول جشنواره رضوی سال۸۸ رشته تذهیب
 • مقام دوم جشنواره رضوی سال۸۷ رشته تذهیب
 • مقام اول جشنواره رضوی سال۸۶ رشته تذهیب
 • مقام اول جشنواره رضوی سال ۸۵ رشته تذهیب
 • مقام دوم جشنواره رضوی سال ۸۹ رشته مینا
 • مقام اول جشنواره رضوی سال ۹۰ رشته مینا
 • مقام دوم جشنواره رضوی سال ۹۴ رشته تذهیب
 • برگزیده جشنواره های قرآنی رشته تذهیب سال های ۸۶، ۸۷، ۸۸   
 • برگزاری نمایشگاه در کشور آذربایجان، بوسنی هرزگوین، روسیه،الجزایر
 • برگزاری نمایشگاههای انفرادی متعدد در اصفهان
 • شرکت در نمایشگاههای گروهی و جشنوارههای متعدد کشوری
 • تذهیب قرآن نفیس خطی حدود ۱۸۰ صفحه 
 • تذهیب کتاب حافظ ۴۰۰ صفحه
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن