نسترن کاشانیان

متولد مهر ۱۳۵۶
نام اثر :صلح بی رمق
مدرس هنر آموزش و پرورش استان البرز
عضو انجمن نگارگری ایران و عضو انجمن آبرنگ ایران
تدریس و فعالیت هنری در زمینه طراحی و نقاشی
کیوریتوری نمایشگاههای داخلی و خارجی
شرکت درنمایشگاه های انفرادی و گروهی درایران و خارج از کشور
توضیحات اثر : نام اثر صلح بی رمق برگرفته از نقاشی پیکاسو که به نماد صلح در سال ۶۵۳۱ به تصویر کشیده شد و
این نماد در طی این سالها از سختیها و بحرانها گذشته و بااینکه جانی ندارد ولی همچنان نماد صلح و آرامش را با خود به
این سو و آنسو میبرد و بانگ برمیدارد

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا