نجمه محمدی نژاد ,محمد باقر پوراحمد

.یک زوج هنردوست و دبیر آموزش و پرورش هستیم. با سابقه کاری ۱۲ سال
و فعال در زمینه رنگرزی طبیعی_ گیاهی
.بر روی شال و نخ پشم و طراحی و دوخت پته کهن کرمان

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا