نازنین سیفی

متولد ۱۳۷۰در خرم آباد لرستان


فعالیت در کارهای هنری قالی بافی وساخت و طراحی عروسکهای پارچه ای و نمایش و قصه گویی در پیش دبستانی
شرکت در جشنوارهای داخلی و خارجی
ساخت عروسک مادر زمین برای جشنواره صلح که با نگاه بهش صلح جهانیو خواستار شده

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا