مونیکا شاهین

متولد۱۳۴۴ تهران
فارغ التحصیل رشته علوم ارتباطات از دانشگاه عالمه طباطبایی، با سابقه ی ۷۲ سال فعالیت های تخصصی آموزشی و فرهنگی
در شهرداری تهران
مدیریت پروژه های آموزش شهروندی و آموزش کودکان همچون طراحی و ساخت شهرک های آموزش ترافیک، کتاب های کودک و
نوجوان، برگزاری دوره های آموزشی مسائل شهری، نمایشگاه ها و سمینارهای ارتقا فرهنگ ترافیک و …

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا