مریم فلسفی زاده حقیقی

لیسانس نقاشی در شیراز و دوره عالیه اکادمیک طراحی لباس در لندن، دارای مدرک بین المللی طب سنتی و نجوم اماتوری
.ایران،مدرک گرافیک تلویزیونی،تدریس نقاشی و موسیقی،مدیر و طراح گالری ماسیفا
شرکت در جشنواره و نمایشگاه های انفرادی و گروهی داخلی و خارجی از سال ۷۸-۱۴۰۰
این اثر از مجموعه آثاری در ارتباط با افسانه و اسطوره های ایران باستان است که با پیام صلح و اشاره به مسایل امروز دنیا از
.جمله حفظ محیط زیست و آشتی با طبیعت نقاشی شده است

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا