محمدرضا نصیری افشار

از هشت سالگی شروع به نقاشی و کار با چوب کردم و در دوران هنرستان در رشته ماشین ابزار به ساخت ماشین آلات مرتبط با
چوب روی آوردم همچنان در دوران سربازی و بعد آن به طراحی روی چوب مشغول بودم و همچنین کار با فلزات به خصوص آهن
و استیل را دوست داشتم و چلنگری را به صورت حرفه ای شروع کردم که منجر به ساخت احجام و مصنوعات بیشماری شد و حتی
.به مدت چند سال کارهای تولیدی مان به ایتالیا صادر میشد توسط گالری مروارید
مهندسی معماری و همزمان باز هم هنر که تا کنون در چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی و دو دوره در کتاب صلح و دارای
.گواهینامه های معتبر از مجامع بین الملل میباشم
مربی بین المللی از مرکز آموزش علم و صنعت ایکاد آکادمی و دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا