محبوبه ملاحسنی

من یک مادر خانه دارهستم که بعد از فارغ التحصیلی وازدواج برای پرکردن اوقات فراغت وکسب درآمد حداقلی عروسکبافی را با
عشق انجام میدم وحدودا ۸ ساله که دراین زمینه فعال هست

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا