فرهاد شیرخانی

فرهاد شیرخانی در سال ۱۳۴۶ در سبزوار متولد شد. او ابتدا خوشنویسی را در زادگاهش زیر نظر علی طوسی آموخت. او چهار سال شاگرد استاد حاکم غنام هنرمند عراقی الاصل ساکن مشهد در زمینه خطوط ثلث و نسخ بود. در سال ۱۳۸۷ مدرک فوق ممتاز خود را دریافت کرد و تا کنون در بش از ۷۰ نمایشگاه و مسابقه خوشنویسی شرکت کرده است و بیش از چهل عنوان در زمینه خط های ثلث و نسخ دریافت نموده است. آقای شیرخانی در سال ۱۳۸۷ به عنوان معلم از سوی وزارت آموزش و پرورش به ترکیه اعزام شد و آنجا از محضر اساتید به نام چلبی و داوود بکتاش استفاده کرد. او یک سال بعد از آن مدرک استادی خود را از انجمن خوشنویسان ایران دریافت کرد.

دکمه بازگشت به بالا