فرزانه غلامی

۳۵ ساله هستم ، مدت یک سال و نیمه هنر عروسک بافی رو شروع کردم و این دومین جشنواره ای هست که شرکت کردم ، یکی
از عروسک هام در جشنواره ی مدیافت برگزیده شد

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا