فرانک شیاسی ارانی

متولد ۱۳۶۷ / تهران
دانشجو دکترا زیست شناسی
دبیر زیست شناسی و سابقه ی فعالیت و علاقه مند به هنرهای دستی از جمله گیپوربافی، قالب بافی، بافتنی، گل سازی، سفره آرایی،
.روبان دوزی و گلدوزی و شماره دوزی
اثر اول با نام برگ سبز با الهام گیری از پرنده صلح که برگ سبز زیتون را حمل میکند با استفاده از تکنیک روبان دوزی کار شده
.است که درآن از هنر گلدوزی نیز استفاده شده است
(Peace ) اثر دوم با نام جهان آرام با الهام گیری از نماد جهانی خلع صالح هسته ای به عنوان بخش اول کلمه صلح به زبان انگلیسی
مفهوم جهان آرام را به نمایش میگذارد که در این اثر از تکنیک شماره دوزی استفاده شده است

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا