فاطمه گلزار

متولد ۱۳۵۹ / بندر انزلی
(مربی ساخت عروسک سنتی گیلان با استفاده از اضافات پارچه )
.عروسکها در چند موزه عروسکی موجود می باشد
توضیحات اثر
به نام بهترین دوست
خوشه برنج نمادی از اتحاد وهمبستگی مردمان با همت عالی رو نشون میده که نتیجه اش دستیابی به کلید فتح وگنج خوشبختی است

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا