فاطمه میرزایی

متولد ۱۳۸۱ در تهران، ساکن تهران  

دانشجوی رشته معماری 

تدریس و فعالیت هنری در زمینه نقاشی، کسب عناوین برتر در مسابقات، شرکت در نمایشگاههای مرتبط، فعالیت به منظور توانمند سازی زنان و دختران و کودکان کار بازمانده از تحصیل.

دکمه بازگشت به بالا