فاطمه عابد مسرورخواه

متولد سال ۱۳۶۴
در نوجوانی دوره های طراحی و نقاشی و خلاقیت را در کنار اساتید مختلف آموزش دیدم
رشته تحصیلی ریاضی و مدرک تحصیلی ام کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ملل هست ،
. از پنج سال پیش به صورت تمام وقت کار تصویرسازی و سبک اکسپرسیونیسم انتزائی را دنبال می کنم
:توضیحات اثر
عنوان : صلح
دغدغه جنگ و ناامنی خاورمیانه ، دغدغه هر ذهن انسانی است که روح و قلبش از ناامنی و بی خانمانی و آزار همنوعشان به درد
می آید

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا