فاطمه جوکاری

متولد ۱۳۶۲ / بهبهان .استان خوزستان-
فارغ التحصیل کارشناسی ادبیات و زبان فارسی از دانشگاه شهید چمران اهواز-
از سال ۱۳۸۶ تا کنون در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشغول فعالیت به عنوان مربی ادبی و فرهنگی هستم ،در –
. حال حاضر به عنوان مسئول مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشغول هستم
: درباره ی اثر
تبلور صلح ،اثری است که از رویای کودکان جنگ نشات میگیرد و رویای ازادی انها را در سر می پروراند .کودکانی که به دنبال
. قایقی برای نجات در کویر خشک سرزمین خود هستند
با امید به کبوتر ازادی و زیتون های سبز برای اینکه خمپاره های تلخ دشمنان را به ماهیانی پراز حس ازادی تبدیل کند و دنیا پراز
ابی ارام ازادی شود

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا