سمیه اردانه

متولد ۱۳۶۵ / تهران

در رشته معماری تحصیل کردم.دوسال هست که کارهای هنری و عروسک سازی (کچه) را بصورت حرفه ای ادامه میدهم. و
.آموزش در مدارس و آموزشگاه ها رو بر عهده دارم
توضیحات اثر :فرشته صلح
بالهایش را گشوده و زمین را در آغوش گرفته با لباسی سفید مزین به شاخه های زیتون تا آنها را با کبوتر سفیدش به سرتاسر کره
خاکی بفرستد وفانوسی بر گردن آویخته تا راهگشای تمام سفیران صلح باشد

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا