سعیده یغنوی

نام اثر:نجات زمین


.حدودا ۱۵ سال هست کار عروسک سازی وهنرهای مختلفی رو انجام میدم
.عروسک سازی نمدی وپارچه ای وخمیری وگلسازی
.درچند خانه فرهنگ وفرهنگسرا تدریس داشتم
و ۵ ساله بصورت حرفه ای کار عروسک سازی رو انجام میدم ودرچند سرای محله وخانه فرهنگ در نمایشگاههای محلی شرکت
کرده ام

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا