راضیه کاشانی

متولد ۱۳۶۵ – اصفهان

کارشناس طراحی فرش
کارشناس ارشد برنامه ریزی امور فرهنگی
دارای مدرک پداگوژی و نقاشی آبرنگ از سازمان فنی و حرفه ای
شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی
مربی نقاشی مداد رنگ و آبرنگ از سال ۱۳۹۴

توضیحات اثر: نوای صلح
زندگی موسیقی صلح درون ماست با جهان، عشق را باید نواخت، نه صدای جنگ را

اثر با متلایر آبرنگ و با تاکید بر ِالمان های سرباز، ساز، ماسک و پرنده سفیر صلح اجرا شده است
زمانی که جهان درگیر بیماری همه گیر است سربازان باید سفیر صلح و سلامت باشند

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا