حکیمه قنبری

متولد ۱۳۶۳ – کابل

در کابل بدنیا آمد و ۳ ساله بود که به ایران آمد.۱۱ سال در مدارس خودگردان و انجمن حامی بعنوان معلم و تسهیلگر اجتماعی و مددکار فعالیت داشت و حدود ۵ سال است که هنر ملیله کاغذ یا کوئیلینگ را بصورت حرفه ای انجام داده و به دختران و زنان آموزش میدهد و کارآفرین هم هست و در نمایشگاه های زیادی در سطح تهران شرکت کرده است.سه اثر از ایشان در نمایشگاه آرمان صلح به نمایش گذاشته شد.

اثر آواز صلح: در سراسر جهان از طریق موسیقی می توان آواز صلح را به گوش جهانیان رساند
اثر شهدای دشت برچی: دخترانی که در افغانستان فقط به جرم تحصیل شهید شدند
اثر لوگو کمیساریای عالی پناهندگان: پناهنده مانند یک گل است که با حمایت سازمان های بین المللی میتواند رشد کنند و شاخه های زیتون که نشان دهنده ی صلح است

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا