جعفر نجیبی

متولد ۱۳۳۲- خوی

 • عضو هیأت علمی دانشگاه هنر مدرس دانشگاه الزهرا و سوره و دانشگاه آزاد
 • طراحی و اجرای سکه بهار آزادی به سفارش بانک مرکزی
 • طراحی و اجرای مجسمه هفت دلفین شهر خوی
 • مجسمه سی و انگور شهر ارومیه
 • مجسمه ۶متری در شهر وان ترکیه
 • مجسمه ۵متری در شهر اکدپر ترکیه
 • پرتره شمس تبریزی شهر خوی
 • مجسمه بسیجی شهر خوی
 • ورودی موزه تهران شناسی، و..
 • طراحی و اجرای مجسمه آرم گمرک
 • چاپ بیش از ۷۰۰ طراحی در مطبوعات کشور
 • اجرای بیش از ۲۰ جلد کتاب و مجله

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا