جان پدر کجاستی؟ – (۴) شب نقاشی و نگارگری

در عرصه هنر نقاشی معاصر می توان از دو چهره پرآوازه نام برد: پروفسور غلام محمد میمنگی فرزند عبدالباقی منگباشی از تبار اشرافیان میمنه بود که در سال ۱۲۵۲ در سرخ آباد دیده به جهان گشود. هنر نقاشی را نزد دکتر جان فرا گرفت و در سال۱۳۰۰ خورشیدی برای فرا گیری بهتر هنر به دارالفنون برلین ره سپار شد. وی موسس و بنیان گذار مدرسه صنایع کابل بود و در سال ۱۳۱۴ دیده از جهان فرو بست. پیرو سبک رئالیسم بود و یکی از نقاشان درباری نیز به شمار می‌رفت. استاد عبدالغفور برشنا  نیز از دیگر چهره های برجسته تاریخ نقاشی در افغانستان محسوب می شود و از وی به عنوان “ستاره ی در هفت آسمان هنر” نیز یاد می گردد. او متولد سال۱۲۸۵ در شهر کابل است و در کنار هنر نقاشی به حوزه های دیگر همچون موسیقی، طراحی، نمایشنامه نویسی نیز پرداخت و قطعات شعری متعددی نیز از خود به جای گذاشت. او پیرو سبک رئالیسم بوده و آثار بسیار پر بهای از او به یادگار مانده است.
– اکبر شریفی

نمایشگاه هنر نقاشی و مینیاتور – هفته هنر افغانستان – جان پدر کجاستی؟

تذهیب را میتوان مجموعه ای از نقشهای بدیع و زیبا دانست که برای هرچه زیباتر کردن کتابهای مذهبی، قرآن، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعات خوشنویسی استفاده میشد. پیشینه تذهیب در ایران بزرگ به دوره ساسانی میرسد ولی در دوره تیموری به اوج خود رسید. همچنین مکاتب فراوانی مثل مکتب سلجوقی، بخارا، تیموری، صفوی و غیره دارد. از برجسته ترین اساتید تذهیب و مینیاتور میتوان از کمال الدین بهزاد، زاده هرات در دوره تیموری را نام برد که به دلیل آثار فاخر و واقع گرایانه ای که خلق میکرد مورد توجه حکام وقت قرار گرفت و در دوره صفوی به درخواست شاه اسماعیل به تبریز هجرت کرد تا به ولیعهد یعنی شاه طهماسب صفوی نگارگری بیاموزد. شاگردان ایشان بعدها مکاتب جداگانه ای را تأسیس نمودند. مزار این بزرگ مرد در تبریزکنونی قرار دارد. مهمترین اثر ایشان شاهنامه بایسنقری شامل ٢٢ صفحه میباشد که در حال حاضر در کاخ گلستان نگهداری میشود.
– شکیلا عالمی

نمایشگاه هنر نقاشی و مینیاتور – هفته هنر افغانستان – جان پدر کجاستی؟

{"id":1,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0648\u0644","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/01-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D10-T08-A.jpg","title":"\u0635\u0627\u0644\u062d\u0647 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-0.69058619471007,"pitch":0.1467398424463049},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0635\u0627\u0644\u062d\u0647 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-0.6180124158462004,"pitch":0.14849987346133808},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/saleheh-rezaie\/"},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D03-T03.jpg","title":"\u0628\u062a\u0648\u0644 \u0631\u062d\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.5339757075539247,"pitch":0.13000687208562312},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0628\u062a\u0648\u0644 \u0631\u062d\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.4505635517008528,"pitch":0.1293542790307658},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/batool-rahimi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D09-T07-A.jpg","title":"\u0633\u06cc\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0627\u0635\u063a\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u0627\u0647\u0631","position":{"yaw":-1.832933283338015,"pitch":0.13449916368799997},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0631\u0632\u0648-\u0646\u0648\u0631\u06cc.jpg","title":"\u0622\u0631\u0632\u0648 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.6085268239002346,"pitch":0.09649824072779012},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0622\u0631\u0632\u0648 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.5113325902110564,"pitch":0.09568563412889475},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/arezoo-noori\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0631\u0632\u0648-\u0646\u0648\u0631\u06cc-2.jpg","title":"\u0622\u0631\u0632\u0648 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.910548017045514,"pitch":0.1233705846901394},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0622\u0631\u0632\u0648 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.8264001922924162,"pitch":0.1250770732432791},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/arezoo-noori\/"},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u062b\u0631\u06cc\u0627-\u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc.jpg","title":"\u062b\u0631\u06cc\u0627 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.6080145145935658,"pitch":0.1336014147377238},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u062b\u0631\u06cc\u0627 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.6967920026623133,"pitch":0.1296736454553038},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/soraya-jafari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D06-T05-A.jpg","title":"\u062b\u0631\u06cc\u0627 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.367588577719225,"pitch":0.14335872049681875},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u062b\u0631\u06cc\u0627 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.4470352843820553,"pitch":0.14281846328414183},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/soraya-jafari\/"},{"id":14,"type":"link","title":"\u0633\u06cc\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0627\u0635\u063a\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u0627\u0647\u0631","position":{"yaw":-1.7428190826392242,"pitch":0.13504885924897891},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/seyed-ali-asghar-hosseini-maher\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":15,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.540230249296691,"pitch":0.22794032563053435},"scene":{"id":"12","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.010214786230624995,"pitch":0.1973104413191713},"scene":{"id":"2","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":2,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D14-T14-O.jpg","title":"\u0639\u0648\u0636 \u0628\u0627\u0628\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":1.3772595411913642,"pitch":0.0901986088164275},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0639\u0648\u0636 \u0628\u0627\u0628\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":1.4984473133750003,"pitch":0.09520158837748127},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/avaz-babaie\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D04-T04.jpg","title":"\u0628\u0647\u0631\u0627\u0645\u0634\u0627\u0647 \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f\u06cc ","position":{"yaw":1.7160902454031355,"pitch":0.09484190214704569},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0628\u0647\u0631\u0627\u0645\u0634\u0627\u0647 \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.8242852137051582,"pitch":0.09632762602541511},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/bahramshah-mahmoudi\/"},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D12-T11-O.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0646\u0627\u0635\u0631 \u0635\u0648\u0627\u0628\u06cc","position":{"yaw":-2.5158734206799434,"pitch":0.0804696133729923},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0646\u0627\u0635\u0631 \u0635\u0648\u0627\u0628\u06cc","position":{"yaw":-2.4036685870736374,"pitch":0.0755740949093262},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdol-naser-savabi\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D12-T09-A.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0646\u0627\u0635\u0631 \u0635\u0648\u0627\u0628\u06cc","position":{"yaw":-1.807720597779479,"pitch":0.1192602705001704},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0646\u0627\u0635\u0631 \u0635\u0648\u0627\u0628\u06cc","position":{"yaw":-1.730195712360116,"pitch":0.12106764858823027},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdol-naser-savabi\/"},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D12-T10-50.65.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0646\u0627\u0635\u0631 \u0635\u0648\u0627\u0628\u06cc","position":{"yaw":-1.5703555344993134,"pitch":0.1190557091366049},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0646\u0627\u0635\u0631 \u0635\u0648\u0627\u0628\u06cc","position":{"yaw":-1.4796038773986862,"pitch":0.12195573168991203},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdol-naser-savabi\/https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdol-naser-savabi\/"},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D12-T12-A.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0646\u0627\u0635\u0631 \u0635\u0648\u0627\u0628\u06cc","position":{"yaw":-0.8509073626544517,"pitch":0.15228768991557473},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0646\u0627\u0635\u0631 \u0635\u0648\u0627\u0628\u06cc","position":{"yaw":-0.759600041245367,"pitch":0.15931885746323182},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdol-naser-savabi\/"},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D12-T13-A.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0646\u0627\u0635\u0631 \u0635\u0648\u0627\u0628\u06cc","position":{"yaw":-0.5636959304646325,"pitch":0.16638519632214255},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0646\u0627\u0635\u0631 \u0635\u0648\u0627\u0628\u06cc","position":{"yaw":-0.46249255285671964,"pitch":0.1624747324208684},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdol-naser-savabi\/"},{"id":15,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.45824811979570335,"pitch":0.25972834130605627},"scene":{"id":"3","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.1205681999278934,"pitch":0.18880416582951298},"scene":{"id":"1","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":3,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-04-S03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D23-T31-70.70.jpg","title":"\u0645\u0647\u0646\u0627\u0632 \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.7600870290802071,"pitch":0.15399675868284035},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0645\u0647\u0646\u0627\u0632 \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.6585193298320462,"pitch":0.15372854203504005},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mahnaz-khavari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D15-T15-O-1.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u0635\u063a\u0631 \u0632\u0627\u062f\u0647 ","position":{"yaw":-1.5129213257270742,"pitch":0.15874113286538716},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u0635\u063a\u0631 \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":-1.6895182273030542,"pitch":0.1611939977435437},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-asgharzadeh\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D15-T16-A.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u0635\u063a\u0631 \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":-1.8224611347107746,"pitch":0.15812727792858183},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D16-T17-O.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-2.6360382257463577,"pitch":0.14438967937096336},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-2.5353511971793807,"pitch":0.13561734515538681},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":""},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D17-T18-A.jpg","title":"\u0641\u0631\u0627\u0646\u06a9 \u062e\u0627\u0626\u0641","position":{"yaw":-2.9306430176448686,"pitch":0.15553164996888036},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0641\u0631\u0627\u0646\u06a9 \u062e\u0627\u0626\u0641","position":{"yaw":-2.8633223336565354,"pitch":0.1504770245003435},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/faranak-khaef\/"},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D18-T19-O.jpg","title":"\u0641\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0627\u062f\u06cc\u0628 \u0622\u06cc\u06cc\u0646","position":{"yaw":1.659049628798523,"pitch":0.11350956091548525},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0641\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0627\u062f\u06cc\u0628 \u0622\u06cc\u06cc\u0646","position":{"yaw":1.7524807025047755,"pitch":0.1093478889125592},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/faridollah-adib-aein\/"},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D19-T20-A.jpg","title":"\u06a9\u0628\u0631\u06cc \u0628\u062e\u0634\u06cc ","position":{"yaw":1.366375029787834,"pitch":0.14800632659346213},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u06a9\u0628\u0631\u06cc \u0628\u062e\u0634\u06cc","position":{"yaw":1.4408729645021854,"pitch":0.14714317714556202},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/kobra-atayi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.012684248696203326,"pitch":0.18731942629331755},"scene":{"id":"4","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.5547408594377865,"pitch":0.2850110650019282},"scene":{"id":"2","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":4,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645 ","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-04-S04-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D20-T24-50.65.jpg","title":"\u0645\u062d\u0628 \u0639\u0637\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":1.4093896416780947,"pitch":0.12513835762005598},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D20-T57-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0628 \u0639\u0637\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":1.758090187559267,"pitch":0.12750954019157135},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0628 \u0639\u0637\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":1.5603756743143178,"pitch":0.12690314804719094},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/moheb-ataie\/"},{"id":5,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0628 \u0639\u0637\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-0.5979395016899574,"pitch":0.1538880190974634},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/moheb-ataie\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0628 \u0639\u0637\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-1.6353266969177938,"pitch":0.18321987317113475},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/moheb-ataie\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D20-T22-70.70.jpg","title":"\u0645\u062d\u0628 \u0639\u0637\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-0.4276470716894458,"pitch":0.1613898077532987},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D20-T23-65.50.jpg","title":"\u0645\u062d\u0628 \u0639\u0637\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-0.7325695204541045,"pitch":0.1503041822774378},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D20-T21-70.70.jpg","title":"\u0645\u062d\u0628 \u0639\u0637\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-1.4691516249878376,"pitch":0.1784584716149027},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D20-T20-70.70.jpg","title":"\u0645\u062d\u0628 \u0639\u0637\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-1.7816290309717395,"pitch":0.17786605062216054},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D25-T34-A.jpg","title":"\u0646\u0648\u0631\u06cc\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.535116361379494,"pitch":0.16138096616641384},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0646\u0648\u0631\u06cc\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.4535132640328765,"pitch":0.16024806162585392},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/noorieh-mohammadi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.1397674042788877,"pitch":0.19046023428640524},"scene":{"id":"3","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.5209494749249153,"pitch":0.26994294683214903},"scene":{"id":"5","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":5,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u067e\u0646\u062c\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-04-S05-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D21-T56-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u062d\u06cc\u0645 \u0635\u0648\u0631\u062a\u06af\u0631","position":{"yaw":-0.6865586476072885,"pitch":0.09394121548807988},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u062d\u06cc\u0645 \u0635\u0648\u0631\u062a\u06af\u0631","position":{"yaw":-0.5827452905850166,"pitch":0.09603260418260007},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-rahim-sooratgar\/"},{"id":3,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u062d\u06cc\u0645 \u0635\u0648\u0631\u062a\u06af\u0631","position":{"yaw":-1.586232809925157,"pitch":0.11977578603124428},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-rahim-sooratgar\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u062d\u06cc\u0645 \u0635\u0648\u0631\u062a\u06af\u0631","position":{"yaw":-2.7411507254811927,"pitch":0.1809704549046227},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-rahim-sooratgar\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u062d\u06cc\u0645 \u0635\u0648\u0631\u062a\u06af\u0631","position":{"yaw":1.5160013845664118,"pitch":0.12267198938423718},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-rahim-sooratgar\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D21-T27-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u062d\u06cc\u0645 \u0635\u0648\u0631\u062a\u06af\u0631","position":{"yaw":-1.4000760761651794,"pitch":0.10866560658233482},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D21-T26-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u0630 \u0632\u062d\u06cc\u0645 \u0635\u0648\u0631\u062a\u06af\u0631","position":{"yaw":-1.785027299050702,"pitch":0.12388864798643695},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D21-T28-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u062d\u06cc\u0645 \u0635\u0648\u0631\u062a\u06af\u0631","position":{"yaw":-2.5877038768492913,"pitch":0.17391060137427417},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D21-T25-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u062d\u06cc\u0645 \u0635\u0648\u0631\u062a\u06af\u0631","position":{"yaw":-2.872902132334495,"pitch":0.17480869699710766},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D21-T30-60.50.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u062d\u06cc\u0645 \u0635\u0648\u0631\u062a\u06af\u0631","position":{"yaw":1.6663912669174064,"pitch":0.1130022293360291},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D21-T29-60.50.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u062d\u06cc\u0645 \u0635\u0648\u0631\u062a\u06af\u0631","position":{"yaw":1.3688178744227972,"pitch":0.11739599648302246},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.02997676555667006,"pitch":0.18195965513142554},"scene":{"id":"6","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.676390145772924,"pitch":0.230060116511142},"scene":{"id":"11","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.5468805046963015,"pitch":0.25166900072861864},"scene":{"id":"4","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":6,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0634\u0634\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-04-S06-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D28-T41-A.jpg","title":"\u0631\u0627\u062d\u0644\u0647 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.5216814833011654,"pitch":0.152684948315148},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D28-T40-A.jpg","title":"\u0631\u0627\u062d\u0644\u0647 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.7804772355435841,"pitch":0.1497685843428851},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0631\u0627\u062d\u0644\u0647 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.6530748284832235,"pitch":0.1463900941362013},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/rahele-djafari\/"},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D26-T35-A.jpg","title":"\u0628\u062a\u0648\u0644 \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.7855395130386107,"pitch":0.12676526975418057},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D26-T37-A.jpg","title":"\u0628\u062a\u0648\u0644 \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.531230059387516,"pitch":0.1248147531588053},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0628\u062a\u0648\u0644 \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.6577973059297015,"pitch":0.12304428897200737},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/batoul-akbari\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D26-T36-50.94.jpg","title":"\u0628\u062a\u0648\u0644 \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.5453323640086047,"pitch":0.20010571482291795},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0628\u062a\u0648\u0644 \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.4282460246177227,"pitch":0.20031458357672882},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/batoul-akbari\/"},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.133512239207957,"pitch":0.17493609210892203},"scene":{"id":"5","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.497554612508649,"pitch":0.24590267805377586},"scene":{"id":"","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D28-T39-50.65.jpg","title":"\u0631\u0627\u062d\u0644\u0647 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.3711538410458886,"pitch":0.12891692572529934},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0631\u0627\u062d\u0644\u0647 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.5002009677546324,"pitch":0.13305112013547316},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/rahele-djafari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D27-T38-50.60.jpg","title":"\u062d\u0644\u06cc\u0645\u0647 \u0631\u062d\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.6162281571013448,"pitch":0.13353271015419743},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u062d\u0644\u06cc\u0645\u0647 \u0631\u062d\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.7451761744465824,"pitch":0.12358064774052835},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/halime-rahemi\/"},{"id":15,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.43796455552121927,"pitch":0.26874279463199535},"scene":{"id":"7","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":7,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-04-S07-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.019205121624567667,"pitch":0.20580366632485614},"scene":{"id":"8","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D30-T50-A.jpg","title":"\u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.8640369609164829,"pitch":0.11796035110075209},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.7763081184770648,"pitch":0.12220741119259415},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/masoume-djafari\/"},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D32-T55-50.60.jpg","title":"\u0646\u062c\u0645\u0647 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-0.6171436079113377,"pitch":0.12751156090380356},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0646\u062c\u0645\u0647 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-0.520022445154428,"pitch":0.1291843372102761},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/najme-ahmadi\/"},{"id":6,"type":"link","title":"\u0646\u0627\u062c\u06cc\u0647 \u0641\u0631\u062d\u062a","position":{"yaw":-1.679389376097049,"pitch":0.1405208011652359},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/najieh-farehat\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D31-T53-50.50.jpg","title":"\u0646\u0627\u062c\u06cc\u0647 \u0641\u0631\u062d\u062a","position":{"yaw":-1.8388848670490372,"pitch":0.13357496243613554},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D31-T54-50.50.jpg","title":"\u0646\u0627\u062c\u06cc\u0647 \u0641\u0631\u062d\u062a","position":{"yaw":-1.5229137539108617,"pitch":0.1360706072056459},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D31-T54-50.50.jpg","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D31-T52-A.jpg","title":"\u0646\u0627\u062c\u06cc\u0647 \u0641\u0631\u062d\u062a","position":{"yaw":-2.6067841371818083,"pitch":0.12677180592439186},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0646\u0627\u062c\u06cc\u0647 \u0641\u0631\u062d\u062a","position":{"yaw":-2.7245621255762558,"pitch":0.12262289759066647},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/najieh-farehat\/"},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D31-T51-A.jpg","title":"\u0646\u0627\u062c\u06cc\u0647 \u0641\u0631\u062d\u062a","position":{"yaw":-2.8410704754295786,"pitch":0.1175695689245071},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.5891030625658944,"pitch":0.2246400826487278},"scene":{"id":"6","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D24-T32-A-2.jpg","title":"\u0646\u062b\u0627\u0631 \u0627\u062d\u0645\u062f \u062a\u0627\u062c\u06cc\u06a9","position":{"yaw":1.5576186468455013,"pitch":0.1463087123809732},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D24-T33-A.jpg","title":"\u0646\u062b\u0627\u0631 \u0627\u062d\u0645\u062f \u062a\u0627\u062c\u06cc\u06a9","position":{"yaw":1.7546033373562526,"pitch":0.14422605820490553},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":15,"type":"link","title":"\u0646\u062b\u0627\u0631 \u0627\u062d\u0645\u062f \u062a\u0627\u062c\u06cc\u06a9","position":{"yaw":1.6646413834626763,"pitch":0.14051024319693894},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/nesar-ahmad-tajik\/"}]}
{"id":8,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0634\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-04-S08-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.5334696930476284,"pitch":0.26845349175490085},"scene":{"id":"9","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D29-T45-70.70-1.jpg","title":"\u0634\u06a9\u06cc\u0644\u0627 \u0639\u0627\u0644\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.7385050586105688,"pitch":0.16344311529260835},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D29-T46-70.70.jpg","title":"\u0634\u06a9\u06cc\u0644\u0627 \u0639\u0627\u0644\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.3759410854844454,"pitch":0.1630351203592948},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0634\u06a9\u06cc\u0644\u0627 \u0639\u0627\u0644\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.5579018442905337,"pitch":0.16671904977776641},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/shakila-alemi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D29-T43-50.50-1.jpg","title":"\u0634\u06a9\u06cc\u0644\u0627 \u0639\u0627\u0644\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.839166518380443,"pitch":0.14024446402130053},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D29-T44-50.50.jpg","title":"\u0634\u06a9\u06cc\u0644\u0627 \u0639\u0627\u0644\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.5374507669702702,"pitch":0.14297076310156598},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0634\u06a9\u06cc\u0644\u0627 \u0639\u0627\u0644\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.6894133622449488,"pitch":0.1416540910092543},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/shakila-alemi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D29-T49-O.jpg","title":"\u0634\u06a9\u06cc\u0644\u0627 \u0639\u0627\u0644\u0645\u06cc","position":{"yaw":-2.6811231580249206,"pitch":0.11478686176223007},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D29-T42-A.jpg","title":"\u0634\u06a9\u06cc\u0644\u0627 \u0639\u0627\u0644\u0645\u06cc","position":{"yaw":-2.467137599104614,"pitch":0.116458432826267},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0634\u06a9\u06cc\u0644\u0627 \u0639\u0627\u0644\u0645\u06cc","position":{"yaw":-2.5611098273501334,"pitch":0.1172908944938591},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/shakila-alemi\/"},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.077470494819341,"pitch":0.1809863112546246},"scene":{"id":"7","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D29-T47-70.70.jpg","title":"\u0634\u06a9\u06cc\u0644\u0627 \u0639\u0627\u0644\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.4741240498000563,"pitch":0.15833047510223253},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/D29-T48-70.70.jpg","title":"\u0634\u06a9\u06cc\u0644\u0627 \u0639\u0627\u0644\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.7691425085451682,"pitch":0.15121411538495622},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0634\u06a9\u06cc\u0644\u0627 \u0639\u0627\u0644\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.6266026248427865,"pitch":0.15441104801744387},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/shakila-alemi\/"}]}
{"id":9,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-04-S09-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/50.70-29.jpg","title":"\u0639\u0627\u0637\u0641\u0647 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":-1.3349775042972318,"pitch":0.20607314616377792},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0639\u0627\u0637\u0641\u0647 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":-1.2496711547995218,"pitch":0.2012499543921642},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/atefeh-hosseinzadeh-2\/"},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/50.100_25.jpg","title":"\u067e\u0631\u0645\u0647 \u0635\u062f\u06cc\u0642\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":-1.5898171334285145,"pitch":0.25283633800380656},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u067e\u0631\u0645\u0647 \u0635\u062f\u06cc\u0642\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":-1.4901452218548616,"pitch":0.25550344471439956},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/parmeh-sedighian\/"},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/100.140_37.jpg","title":"\u0645\u0642\u0635\u0648\u062f \u062a\u06cc\u0645\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.842301757851331,"pitch":0.21415024762981716},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0645\u0642\u0635\u0648\u062f \u062a\u06cc\u0645\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.7475929504793495,"pitch":0.21177513757269395},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/50.70_27.jpg","title":"\u0633\u0627\u0646\u0627\u0632 \u062d\u06a9\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-2.8619906976310148,"pitch":0.18567699151066108},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/80.120_28.jpg","title":"\u0633\u0627\u0646\u0627\u0632 \u062d\u06a9\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-2.5255722821685325,"pitch":0.1870538287103507},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0633\u0627\u0646\u0627\u0632 \u062d\u06a9\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-2.6924063036668713,"pitch":0.1872698664238026},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sanaz-hakimi-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/50.70-_23.jpg","title":"\u0627\u0641\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.3466119769540015,"pitch":0.14041464864637376},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/50.70_24.jpg","title":"\u0627\u0641\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.5993011152366199,"pitch":0.14126631917649846},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0627\u0641\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.4727996677372648,"pitch":0.14024545268815025},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/afsaneh-noori-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/70.50_26.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0647 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-0.7162910816816961,"pitch":0.1091009419597615},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0647 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-0.6169819834892802,"pitch":0.10913073428208975},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zohreh-ahmadi-2\/"},{"id":15,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.004175515327371926,"pitch":0.192498974449828},"scene":{"id":"10","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.5571914290771343,"pitch":0.22984701095944438},"scene":{"id":"8","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":10,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-04-S10-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0648\u0627\u0633\u0639 \u0647\u0645\u062f\u0631\u062f","position":{"yaw":-0.6606777730510611,"pitch":0.18001984402579296},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdulwase-hamdard\/"},{"id":2,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0648\u0627\u0633\u0639 \u0647\u0645\u062f\u0631\u062f","position":{"yaw":-1.6878559553545358,"pitch":0.15021144049030433},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","height":"20","width":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdulwase-hamdard\/"},{"id":3,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0648\u0627\u0633\u0639 \u0647\u0645\u062f\u0631\u062f","position":{"yaw":-2.460824369519777,"pitch":0.11235012565420988},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdulwase-hamdard\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0648\u0627\u0633\u0639 \u0647\u0645\u062f\u0631\u062f","position":{"yaw":1.5491545922006802,"pitch":0.12576303477096396},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdulwase-hamdard\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/50.70_36.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0648\u0627\u0633\u0639 \u0647\u0645\u062f\u0631\u062f","position":{"yaw":-0.49625052880571374,"pitch":0.17488048140374168},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/50.70_35.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0648\u0627\u0633\u0639 \u0647\u0645\u062f\u0631\u062f","position":{"yaw":-0.8080366049643111,"pitch":0.17781230776278534},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/50.70_34.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0648\u0627\u0633\u0639 \u0647\u0645\u062f\u0631\u062f","position":{"yaw":-1.5599952343457826,"pitch":0.14850795273924078},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/50.70_32.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0648\u0627\u0633\u0639 \u0647\u0645\u062f\u0631\u062f","position":{"yaw":-1.8380899345141533,"pitch":0.1497539743232501},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/70.50_33.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0648\u0627\u0633\u0639 \u0647\u0645\u062f\u0631\u062f","position":{"yaw":-2.5655569447153113,"pitch":0.11490888728231496},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/70.50-31.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0648\u0627\u0633\u0639 \u0647\u0645\u062f\u0631\u062f","position":{"yaw":1.7237870147529444,"pitch":0.11558954151927026},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/70.50_30.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0648\u0627\u0633\u0639 \u0647\u0645\u062f\u0631\u062f","position":{"yaw":1.3675293628238698,"pitch":0.11598916153773686},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.5340788978722752,"pitch":0.20575320042690493},"scene":{"id":"12","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.122525899330393,"pitch":0.17861345641304105},"scene":{"id":"9","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":11,"title":"\u0628\u062e\u0634 \u0646\u0642\u0627\u0634\u06cc \u0648 \u0646\u06af\u0627\u0631\u06af\u0631\u06cc  - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u067e\u062f\u0631 \u06a9\u062c\u0627\u0633\u062a\u06cc\u061f","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u062d\u06cc\u0627\u0637-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.5761828238811102,"pitch":-0.01563018659577864},"scene":{"id":"6","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.4036403016310715,"pitch":-0.009794464807356462},"scene":{"id":"5","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.7759466670444333,"pitch":-0.1839951683840475},"scene":{"id":"","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-2.png","width":"30","height":"30"}}],"position":{"yaw":1.4757695262527575,"pitch":-0.06784706885349578,"fov":0.8868966728394764}}
{"id":12,"title":"\u0628\u062e\u0634 \u0646\u0642\u0627\u0634\u06cc \u0648 \u0646\u06af\u0627\u0631\u06af\u0631\u06cc  - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u067e\u062f\u0631 \u06a9\u062c\u0627\u0633\u062a\u06cc\u061f","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u06a9\u0627\u0641\u0647-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.7470632546807732,"pitch":0.09502364572347766},"scene":{"id":"11","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.082600080343699,"pitch":0.14762730017298153},"scene":{"id":"6","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.0852536197108904,"pitch":0.14205758901707455},"scene":{"id":"5","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-2.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"90","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

فهرست هنرمندان حاضر در بخش نقاشی و مینیاتور

آرزو نوریافسانه نوریبتول اکبریبتول رحیمیبهرامشاه محمودیپرمه صدیقیان • ثریا جعفریحلیمه رحیمیراحله جعفریزهره احمدیسانازحکیمیسید علی اصغر حسینی ماهر • شکیلا عالمیعاطفه حسین زادهعبدالناصر صوابیعبدالواسع همدردعوض باباییفاطمه اصغر زاده • فاطمه میرزایی • فرانک خائففرید الله ادیب آیینکبری بخشیمحب عطای • محمد رحیم صورتگرمقصود تیموری معصومه جعفریمهناز خاوریناجیه فرحتنثار احمد تاجیکنجمه احمدینوریه محمدی

جان پدر کجاستی؟ 🇦🇫

شاعر: موسی عصمتی / دوتار:عبدالعزیز پرنده / تهیه کننده: علیرضا قزی /خوانش:علیرضا دلارامی(مهریار)
کاری از کانون ادب و هنر ناحیه ۱ و کانون میثاق ناحیه ۵ مشهد

شب‌های هفته هنر افغانستان – جان پدر کجاستی

  • شنبه ۲۲ آذرماه(قوس) • افتتاحیه (ورود)
  • یکشنبه ۲۳ آذر ماه(قوس) • شب موسیقی (ورود)
  • دوشنبه ۲۴ آذر ماه(قوس) • شب خوشنویسی (ورود)
  • سه‌شنبه ۲۵ آذر ماه(قوس) • شب نقاشی و نگارگری (ورود)
  • چهارشنبه ۲۶ آذر ماه(قوس) • شب گرافیک (ورود)
  • پنجشنبه ۲۷ آذر ماه(قوس) • شب صنایع دستی (ورود)
  • جمعه ۲۸ آذر ماه(قوس) • شب عکاسی

نمایشگاه‌های پیشین

دکمه بازگشت به بالا