امین عبدی

تدریس و فعالیت هنری در زمینه طراحی و نقاشی در تکنیک های مختلف، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، مدرس بین المللی طراحی و نقاشی

مجری و مدرس پروژه های لوکس ساختمانی : توضیحات اثر

ما مردم کره زمین،همه از یک خاک هستیم و تا وقتی درخت زندگی درما ریشه دارد، برای رسیدن به جهانی بدون مرز و پراز صلح و آرامش ، متحد شویم

دکمه بازگشت به بالا