الهام میرشجاعی

الهام میرشجاعی متولد ۱۳۵۱ تهران تدریس در یوگا و فعالیت هنری نقاشی و چاپ. شرکت در نمایشگاههای گروهی نقاشی ….. توضیحات اثر شماره یک : انسان و انسانیت در میان خاکسترهای های جنگ و بیماری و تبعیض، محبوس شده و مادرزمین نیاز به سپیدی و نور دارد تا آرمان صلح بر فراز هستی طلوع کند. توضیحات اثر ۲ : ماهی ها با حس جاری بودن و رهایی، به سوی

نور، می شتابند تا صلح به انزوا رفته را در کهکشان برقصانند

دکمه بازگشت به بالا